Arbetsgivaravgifter

Arbetsgivaravgift:
31,42

Arbetsgivaravgifter för anställda som ej fyllt 26 vid årets ingång:
15,49

Egenavgift:
28,97

Särskild löneskatt (vid inkomst av passiv näringsverksamhet):
24,26

Ålderspensionsavgift (födda 1938-1948): 10,21

Basbelopp

Inkomstbasbelopp:
56.900 kr

Prisbasbelopp:
44.400 kr

Förhöjt prisbasbelopp:
45.300 kr

Gåvor till anställda

(Belopp inkl. moms)

Julgåva:
450 kr

Jubileumsgåva:
1.350 kr

Minnesgåva:
15.000 kr

Kostförmåner

Frukost:
42 kr

Lunch/Middag:
84 kr

Helt fri kost:
210 kr

Milersättning

Egen bil:
18,50 kr/mil

Tjänstebil:
9,50 kr/mil (bensin)
6,50 kr/mil (diesel)

Momssatser

25 %
(20 % av priset)
den generella skattesatsen

12 %
(10,71 % av priset)
t ex livsmedel, restaurangtjänster

6 %
(5,66 % av priset)
t ex persontransporter, böcker

Representation

Intern/Extern representation:

(Lunch, middag, supé):
90 kr + moms

(Frukost, mellanmål, övr. förfriskningar):
60 kr + moms

(Representationsgåvor):
180 kr + moms

Räntor

Dröjsmålsränta
(referensränta + 8,00%):
9,00

Referensränta
(2014-01-01):
1,00

Reporänta
(2014-02-19):
0,75

Statslåneräntan
(genomsnitt 2013):
2,01

Sjukförsäkring

Högsta sjukpenning-
grundande inkomst 2014:
333.000 kr

Högsta föräldrapenning:
444.000 kr

Taxerad förvärvsinkomst

Årsinkomstgränser
för skatt:

20 % statlig skatt:
433.900 kr

25 % statlig skatt:
615.700 kr

Traktamente
inom Sverige

Hel dag:
220 kr

Halv dag och natt:
110 kr

Ekonomifakta