Konings Redovisningsbyrå

Konings Redovisningsbyrå är en fristående byrå med inriktning mot små och medelstora företag. Vi erbjuder hjälp med allt från den löpande redovisningen till kvalificerad ekonomisk rådgivning.

Med erfarenhet och aktuella kunskaper fungerar vi som rådgivare och samtalspartner i frågor som inte bara rör företagets ekonomiska utveckling och skötsel, utan även företagarens privata ekonomi och möjlighet att utvecklas som företagare.

Vi arbetar noggrant med att uppfylla kundens önskemål och myndigheternas krav. Vilket i sig borgar för en ständig utveckling hos oss med kunden i fokus.

Vi är medlem hos SRF och är auktoriserade redovisningskonsulter.